Dispuut Krishna

Waarde leden, geachte reünisten, beste bezoeker,

In juni 2009 neemt een groep toegewijde Nji-Sriërs het initiatief tot het vormen van het nieuwe Dispuut Krishna. Zaken zoals de verloedering en verbastering van (geschreven en ongeschreven) regels binnen de sociëteit tegengaan en de corporale kenmerken en tradities van de vereniging te behouden zijn standpunten die hoog in het  vaandel staan. Dit draagt het Dispuut uit door het vervullen van bestuurs- als ook commissiefuncties en een hoge mate van betrokkenheid binnen de verenigingsmuren.

Daarnaast willen wij de rivaliteit en competitie tussen disputen optimaal benutten ten bate van D.L.V. Nji-Sri en haar Sociëteit. Uiteraard gebeurt dit alles op een Krishna-waardige manier: door links en rechts tegen elkaar op te zetten, met uiteindelijk één doel: de vereniging levendig houden! Dispuut Krishna is een gemengd dispuut en staat voor corporaal, intelligent, eerlijk en rechtvaardig. De leden van het dispuut vallen op door het dragen van pak en de kenmerkende zwarte das met een gouden afbeelding van Krishna.

Leden van Dispuut Krishna zijn niet alleen binnen de Sociëteit actief.  Zo worden er naast de vaste (wekelijkse) borrel, diverse activiteiten zoals bijvoorbeeld dispuutsweekenden georganiseerd, waardoor ook de onderlinge band van dit nog jonge dispuut alsmaar sterker wordt.

We hopen een ieder nog lang te mogen begroeten in onze geliefde sociëteit!

Slamat!

Dispuut Krishna