Dispuut Semar

Dispuut Semar werd op 13 november 1975 opgericht. Als oudste dispuut binnen de vereniging heeft Semar in haar ruim 35 jarig bestaan vele besturen, disputen, genootschappen en andere organen zien komen en gaan. Allen bliezen even hoog van de toren maar Semar scheidt het kaf van het koren. Vele herinneringen vullen zijn alwetende collectieve geheugen, dat nooit heeft geleden onder alle grote teugen.

Semar, een figuur uit de Mahabarata, heeft veel karakteristieke overeenkomsten met het dispuut. Zo is Semar een hermafrodiet, dit komt tot zijn recht als gemengd dispuut. Semar heeft vaak een beter en dieper inzicht dan zijn meesters; achter de schermen is hij een machtig figuur die met de wijzende vinger steeds durft te wijzen op gevaar en /of sluimerend onheil. Bij het samenkomen van de dispuutsleden wordt dan ook vaak het nodige gediscussieerd over uiteenlopende onderwerpen, waarbij er vele meningen en inzichten over tafel rollen. Semar levert goedmoedige kritiek op heersende toestanden, actuele gebeurtenissen en op de aanwezige toeschouwers. Met andere woorden, hij is de belichaming van de volksstem.

Daarnaast kenmerkt Semar zich door vele andere bezigheden. Gezellig borrelen en dispuutsweekenden horen daar ook bij. Waaronder het zeilweekend, waarbij ook reünisten van het dispuut in de boot genomen worden. Het jaarlijkse kerstdiner zorgt voor inwendige laving en behoud van de zwart-witte buik.

Boven alles kenmerkt Semar zich door de gezelligheid en een hechte onderlinge band. Het zal u dan allen ook niet ontgaan zijn dat het geen feest is zonder het zwart-wit geblokte dispuut, Semaritanen zijn de absolute gangmakers!

Op de Buik!

Dispuut Semar

Adres

Nieuwstraat 2

6701 DE Wageningen
Telefonisch

D.L.V. Nji-sri

+317841974 
Email

Bestuur

bestuur@nji-sri.nl