Historie van D.L.V. Nji-Sri

De Landbouwers Vereniging Nji-Sri (D.L.V. Nji-Sri) is een studentenvereniging in Wageningen. De vereniging dankt haar naam “Nji-Sri” aan de godin van de rijst en vruchtbaarheid uit de Indische Mahabharata. Ook voor andere organen binnen de vereniging, zoals disputen, jaarclubs, en genootschappen wordt inspiratie opgedaan vanuit de Mahabharata. In het verleden waren Nji-Sri en Indonesië sterk verbonden doordat veel studenten na hun studie naar de tropen (Indonesië) vertrokken om daar in de landbouw te werken. Tegenwoordig gaan oud leden niet meer aan de slag in de primaire (tropische) landbouw, maar het agrarische en internationale karakter van Nji-Sri leeft nog steeds bij de huidige studenten.

Vanaf dat moment werd de vereniging ook toegankelijk voor studenten van de Wageningen Universiteit (WUR). In 2015 werden de opleidingen van de VHL naar de vestiging in Velp overgeplaatst. Door het toegenomen aantal WUR-studenten binnen Nji-Sri besloot de vereniging in Wageningen te blijven.

Hoewel er over de jaren heen veel is veranderd binnen de vereniging, bestaan de onderdelen waaruit zij ooit is ontstaan nog steeds. De sociëteit heeft, ondanks vele verhuizingen, altijd de naam Nji-Sri behouden en heeft een centrale plek waar vanaf het beeld van vrouwe Nji-Sri over ons uitkijkt. De Orang Peladang is nog altijd een verenigingsorgaan en een manier om informatie uit te wisselen tussen leden en reünisten. Tot slot zijn ook de Kalongs immer nog actief, al zijn zij nu vooral verantwoordelijk voor het organiseren van feestelijke evenementen in plaats van sportevenementen. De vereniging heeft een groot en actief reünistennetwerk; sinds 1950 verenigen oud leden zich al in de “Reünisten Der Landbouwers Vereniging Nji-Sri” (R.D.L.V.). Daarnaast kent de vereniging een erepresident, James van Lidth de Jeude, de oud burgemeester van Deventer. 

Tijdlijn van de vereniging

De landbouwsociëteit Nji-Sri (1904) en de later ontstane “Vereniging Landbouwsociëteit Nji-Sri” (1905) werden opgericht om studerende landbouwers samen te brengen. Nji-Sri is in Wageningen opgericht en verhuisde in 1912 met de Middelbare Koloniale Landbouwschool mee naar Deventer. In 1919, zeven jaar na de verhuizing van Wageningen naar Deventer, zijn de “Vereniging Landbouwsociëteit Nji-Sri”, het schoolblad “Orang Peladang” (1914) en de sportvereniging “Kalongs” (1912) gefuseerd tot het Deventer Landbouw Corps Nji-Sri (D.L.C. Nji-Sri). Tot 1973 is Nji-Sri een studentcorps geweest. Mede door de veranderingen in de jaren 70, ging het corps daarna verder als de “Deventer Landbouwers Vereniging Nji-Sri” waarbij ook vrouwen lid konden worden. In 2006 werden de opleidingen uit Deventer onderdeel van de Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL), gevestigd te Wageningen. Door het verhuizen van de opleiding, is Nji-Sri sinds 2006 ook weer in Wageningen gevestigd en is de naam gewijzigd in “De Landbouwers Vereniging Nji-Sri”.